Ålandsdetachementet

Finland förklarade sig den 6 december 1917 som självständig stat.
På Åland fanns då ca 2000 man ryska trupper, vars disciplin var dålig och
i upplösning.
Överdrivna larmrapporter om övergrepp på en värnlös åländsk befolkning,
samt om blodbad i Mariehamn, fick till följd att den svensk regeringen beslöt sig
för att ingripa med en räddningsaktion.

En expedition utrustades bestående av Stockholmsisbrytaren I och ångaren Runeberg.
Örlogsflagg skulle föras och expeditionen eskorterades av HM pansarskeppet Thor.
Händelseutvecklingen ledde till att insatsen måste trappas upp, regeringen beslöt sända ett
ett detachement ur armén till Åland.

Den 5 mars komplicerades situationen av att en tysk eskader anlände. Den svenska insatsen bidrog
sannolikt till att förhindra ett inbördeskrig på Åland och 2785 flyktingar och andra kunde evakueras.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se