Albatross

Det tyska minfartyget S.M.S. Albatross hade 1915 laggt ut minor i Finska viken, när hon blev överfallen av en överlägsen
rysk flottstyrka. Svårt skadad strandsattes hon på Gotland strax söder om Herrviks lotsplats.
Besättningen internerades tills kriget tog slut. Internering skedde på Gotland (Roma, Tofta), Oskarshamn, Skillinagryd och
Stockholm (sjukvård).

Se även: Internering

Mer att läsa:

 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se