Ambulans

I militärhistoriska sammanhang brukar Ambulans inte enbart avse själva fordonet utan en grupp bestående av

Exempel där Ambulanser funnits:

Mer att läsa: