Amerikansk internering

Under andra världskriget nödlandade 140 amerikanska flygplan och drygt 1200 amerikaner var internerade
någon gång under kriget.
I princip skulle alla interneras tills striderna upphörde men från 1940 efter överenskommelse med de
stridande kunde internerade flygare repatrieras enligt principen "head for head". Om man skickade hem 4 tyskar
så fick samtidigt 4 allierade återvända.
Längre fram i kriget blev det rena kohandeln. Flygare byttes mot radarutrustning mm.

En stor del av kostnaderna för internering betalades av den amerikanska legationen i Stockholm. Flygarna fick
sin lön i dollar och eftersom de i många fall fick röra sig ganska fritt blev de snabbt populära bland flickorna.

Bromma flygfälts huvudlandningsbana byggdes ut för att underlätta alla transporter till och från de allierade.

Amerikanare internerades bland annat i:

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se