Arthur

SS Arthur på resa från England till Göteborg blev uppbringad av en tysk ubåt den 23 november 1916.
Den tyske ubåtskaptenen ansåg att Arthur hade kontraband i lasten, varför han lät sänka fartyget.
En del av posten tog kaptenen med sig och nästa dag bärgades några postsäckar på platsen för sänkningen.

Se även:Mer att läsa:
 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se