Baggbron

Pensionat Udden i Baggbron nära Baggå herrgård blev flyktingförläggning i apriol 1942.
Tjänade först som ryssläger, senare till norrmän, tyskar, danskar, holländare, polacker och
även någa sovjetryssar.

Förläggningen stängdes i november 1945 efter att ha upplåtits åt norska kvinnor och deras barn vars
fäder var tyska soldaterSe även: