Boerkriget 1899-1902

Bakgrund

Boerkrigets bakgrund är lång och komplicerad, den börjar redan med de första
europeiska invandrarna i södra Afrika. Intresserade hänvisas därför till historieböckerna.

Nordiska frivilliga

Frivilliga från Sverige deltog i kriget.

Ambulans

Det fanns även en skandinavisk ambulans.

Krigsfångar

Krigsfångeläger fanns på Bermuda, Ceylon, S:t Helena och i Portugal.Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se