Censur

Censur har förekommit lika länge som man skickat meddelanden.

Svensk censur

Andra världskriget

Under det andra världskriget förekom hemlig brevcensur i Sverige.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se