Danmark

Svenska trupper på Fyn och i Schlesvig

Under Danmarks krig med Preussen 1848-1850 fanns svenska trupper i Danmark.

Första världskriget

Under det första världskriget internerades tyskar i Odense.

Andra världskriget

Under det andra världskriget var Danmark ockuperat av Tyskland.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se