Kriget mot Danmark 1788-1789

Även kallat Teaterkriget.

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se