Danmark 1848

Under åren 1848-1850 var Danmark i krig med Preussen. Till skydd för Själland och Fyn förlades
svenska trupper på Fyn och senare i norra delen av Schlesvig.

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se