Danska brigaden

Dansk militär styrka som organiserades i Sverige under det andra världskriget av danska officerare,
som flytt till Sverige, i samarbete med de svenska myndigheterna.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se