Danska marinen

Dansk marin styrka som sattes upp i Sverige tillsammans med den Danska Brigaden under det andra världskriget.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se