FN

Förenta Nationernas stadga undertecknades i San Franciso 26 juni 1945 av femtio nationer.
FN har och har haft ett antal fredsbevarande missioner där svenska FN-soldater deltar(deltagit).
Från dess missioner finns många intressanta försändelser och stämplar.

Exempel på FN-missioner:

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se