Huggarkurs

Riksdagen hade 1940 beslutat om skyldighet för skogsägare att avverka.
Bristen på arbetskraft blev dock den värsta flaskhalsen för bränsleförsörjningen.
Därför inrättades "Huggarkurser". Frivilliga och flyktingar, speciellt danska och norska,
sysselsattes i detta arbete.

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se