Internering

Militär personal från länder, som befinner sig i krig, och som hamnar i ett neutralt land till exempel när flygplan nödlandat interneras.
Ur posthistorisk synpunkt är det intressanta att dessa personer som regel kan skicka portofria brev.
Dessa brev har som regel speciella stämplar eller påskrifter.

Se även:Mer att läsa: