Italienjagarna

I december 1939 sändes en inköpskommission till Italien, som bland annat inköpte
fyra jagare (Puke, Psilander, Romulus och Remus).
Hemfärden blev dramatisk. Jagarna uppbringades av Royal Navy vid Färöarna.
Fartygen överlämnades till britterna, men blev efter protester från den svenska regeringen
frisläpta.

I efterhand har det blivit mycket omdiskuterat att förbandschefen överlämnade fartygen
utan strid, men man skall komma ihåg att det fanns kvinnor och barn (som skulle evakueras hem till
Sverige) ombord på det medföljande underhållsfartyget Patricia.

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se