Krimkriget

Allmänt

Att redogöra för Krimkriget faller utanför ändamålet med denna Wiki.
Intressant att notera är dock:

Kuriosa

Under kriget beviljade Londons banker lån åt den ryska Regeringen - man blandade inte ihop affärer och politik på den tiden.

Posthistoria

Brittisk och fransk

Post finns från de militära enheterna i Östersjön.

Svensk

Brev till Ryssland gick via Haparanda och Stettin.Se även:Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se