Lapplandskriget

I villkoren för vapenstilleståndet efter fortsättningskriget ingick att avväpna eller
köra ut de tyska styrkorna ur Finland inom två månader. De tyska styrkorna drevs ut efter
strider i finska Lappland som orsakade stor materiell förstörelse. Tyskarna retirerade in i Nordnorge.

I svensk historieskrivning räknas ofta lapplandskriget som en del av fortsättningskriget, medans finsk
brukar betrakta kriget som ett separat krig.