MPTMPT, Militärpostal tidskrift, är SMPS officiella tidskrift. Den kommer ut två gånger per år. Har hittills (2008) utkommit med 64 nummer.


Tidskriften är en veritabel kunskapsbank om militär filateli och posthistoria.

Se även: SMPS

Mer att läsa:

 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se