Marinpostnummer

När ny "Allmän krigspostplan" infördes den första november 1942 fick flottan och kustartilleriet
4-siffriga täckadresser, s k "Marinpostnummer".
Tidigare använde Kustartelleriet Fältpostnummer och Kungl. Flottan fartygets namn.


Marinpostnummren är till skillnad från Fältpostnumren slumpmässigt fördelade.Mer att läsa:
 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se