NATO

North Atlantic Treaty Organization grundades i april 1949.
Pakten tillkom på grund av oron inför den sovjetiska expansionspolitiken.
Avtalet handlar om ömsesidg hjälp vid militärt angrepp på något av signatärmakternas
territorium.

Se även:Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se