ONUC

ONUC - Opèration des nations Unies au Congo. I samband med att Kongo blev en självständig stat utbröt oroligheter.
En av Sveriges större FN-operationer, bland annat deltog ett flygförband F 22 med J29 "flygande tunnan".

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se