SFK

Finska vinterkriget

Inledning

Sovjetunionens brutala anfall på Finland den 30 november 1939 upprörde hela världen.

SFK

I Sverige sattes en frivilligkår, Svenska Frivilligkåren (SFK), omfattande 12.000 man upp.
SFK fick ansvar av ett eget frontavsnitt på Sallafronten, men många frivilliga tjänstgjorde även
på andra platser som Vasa, Åbo och Pellinge.
SFK hade en egen flygflottilj F 19.

SFK:s fältpost

SFK hade en egen Fältpost med täckadresser.

Se även:Mer att läsa: