Samlingsregeringen

Redan i september 1939 hade krav ställts på en samlingsregering, men då inte vunnit gehör.
I samband med Vinterkrigets utbrott bildades den 13 december en samlingsregering.

Se även:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se