Svenska brigaden 1918

Efter Finlands självständinghetsförklaring den 6 december 1917 utbröt sammanstötningar mellan
röda garden och skyddskårer vilket så smånimgom ledde till ett inbördeskrig.
Många i Sverige betraktade kampen som en finsk frihetskamp mot Rysslad och när den svenska regeringen
inte ville ingripa värvades frivilliga, som kom att bilda den svenska brigaden.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se