Tysk internering

Tyskar internerades under båda världskrigen i Sverige, men även i Danmark och Norge
under det första.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se