VEU

VEU - Västeuropeiska unionen är en organsiation för försvars- och säkerhetspolitik.
Unionen grundar sig på Brysselpakten från 1948.
När Västtyskland 1955 anslöt sig till unionen bildades Warszawapakten som motdrag.

Se även:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se