Finska vinterkriget

Finska vinterkriget bröt ut den 30 november när Sovjetiska trupper gick över gränsen från Fiskarhalvön
i norr till Karelska näset i söder.
I kriget deltog 8000 frivilliga från Sverige och Norge i SFK. Frivilliga kom även från andra länder.
Kriget slutade den 13 mars. Enligt Moskvafreden fick Finland avträda största delen av Viborgs län, Sallaområdet
och Fiskarhalvön uppe vid Ishavet. Därtill utarrenderades Hangöudd till Sovjetunionen på 30 år.

Se även:

Mer att läsa:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se