Via

Ordförklaring

Via är latin och betyder på vägen över, dvs en ablativ till ordet via som betyder väg.

Postal funktion

Postalt används via för att ge anvisningar om vilken postväg försändelsen skall gå.
Anledningen kan vara att normala postförbindelser är störda/inställda på grund av krig.
Exempel på använding:


 ©Sveriges Militärpostsällskap www.smps.se